over Secutor Straatcoach

Secutor straatcoach missie

Het creëren van veiligere woon, werk en speelomgevingen door dialoog en waar nodig letterlijk drempel overschrijdend in gesprek komen met betrokkenen. Met als uitgangspunt het realiseren van culturele, interraciale saamhorigheid en begrip.

Secutor straatcoach visie

Secutor is voornemens een landelijke leidende en vernieuwende rol in te nemen in het oplossen van straat en hangjongeren problematiek. Het is onze doel en ervaring dat straatcoach inzet plaats dient te vinden op basis van een vooraf afgestemde en passende samenwerking met gemeente, politie en andere ondersteunende instanties. Op die wijze vormen onze straatcoaches een onmisbaar onderdeel ten aanzien van de oplossing van jongeren & straat problematiek.

 

Door de problematiek in de buurten die naar mijn mening veroorzaakt wordt door, verveling, afzetten en onbegrip was ik er van overtuigd dat mijn straatcoach project een succes moest worden omdat ik wist hoe ik dit kon aanpakken!

Yahya Hlimi

Directeur, oprichter

Hoe ontstond het straatcoach concept?

Oorspronkelijk werkzaam als teamleider beveiliging in de verslavingszorg was Yahya Hlimi zijn tijd ver vooruit toen hij vanuit het niets zijn straatcoach concept in 2007 in Venray opzette. Hij zag de problematiek op straten, in buurten die, naar zijn mening, werden veroorzaakt door onbegrip, (cultuur)verschillen, verveling, maar ook een gebrek aan kansen en toekomstperspectief voor deze groepen.

Overtuigd van zijn visie, netwerk en overtuigingskracht zette Hlimi een doordachte aanpak op die de straatoverlast verminderde of wegnam. Mede door de juiste manier van communiceren, een no-nonsense houding en het geven maar ook eisen van respect op de wijze die op de straat gebruikelijk is, word de band met jongeren opgebouwd.

Door de straatcoach aanpak zien, voelen en ervaren jongeren hen als een “oudere broer/oom” en daardoor is er geen of minder weerstand. Straatcoaches geven advies, een luisterend oor en sturing aan deze jongeren. Zij helpen om vergaarde input discreet te vertalen naar ketenpartners waarbij ze band met de jongeren maximaal respecteren en beschermen.

Na de start in 2007 volgde Venlo, Blitterswijck, Boxmeer en Heerlen en inmiddels maken elf gemeenten gebruik van straatcoaches. Secutor selecteert medewerkers op ervaringsdeskundig, verschillende achtergronden en de juiste opleiding, profilering en overtuiging. De benodigde profilering bestaat uit motivatie, uitstraling en verbale intelligentie om de connectie op het niveau van de doelgroep het gesprek aan te gaan en ervoor te zorgen dat jongeren niet afglijden.

Keurmerken

Secutor Security, heeft het felbegeerde keurmerk beveiliging, keurmerk evenementen beveiliging en PSO trede 3 binnengehaald! Met het behalen van de keurmerken en de PSO certificering zet Secutor Security de kroon op haar werk. Tijdens een onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken, dat Secutor Security voor personen uit de kwetsbare groepen op een kwalitatief goede wijze werkplekken faciliteert en begeleiding waarborgt. Daarmee behoort zij tot de top 10% van best presterende bedrijven op het gebied van Sociaal ondernemen en zijn wij 1 van de 3 beveiligingsbedrijven in Nederland zijn met PSO trede 3.

2020 Secutor Security PSO trede Certificaat!

Tijdens een onafhankelijk toetsing door een certificerende instelling is gebleken, dat Secutor Security voor personen uit de kwetsbare groepen, met afstand tot de arbeidsmarkt, op een kwalitatief goede wijze werkplekken faciliteert en begeleiding waarborgt. Daarmee behoort zij tot de top 25% van best presterende bedrijven op het gebied van Sociaal ondernemen en de enige beveiligingsonderneming die PSO keurmerk, trede 2 heeft behaald.

Bredere inzet straatcoach

 

Straatcoaches worden ook ingezet bij het verminderen of oplossen van overlast die wordt veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers in Nederland. Landelijk zetten wij onze medewerkers in opdracht van COA op projectbasis. Deze straatcoaches worden primair ingezet voor interactie met asielzoekers die (verbale) agressie tonen, recidieven bekend zijn of voor de-escalatie taken. Om die reden heeft onze dienstuivoering aldaar vaak een ad hoc karakter wat past bij de flexibele dienstverlening die Secutor gewend is te verzorgen.

De straatcoaches voor deze projecten worden geselecteerd op (non) verbale communicatievaardigheden en uitstraling. Daarbij is de culturele affiniteit en invloed die onze medewerkers moet kunnen uitoefenen op deze doelgroep essentieel. Door “opnieuw” het spreken van passende taal oftewel PRAATKRACHT worden zij geaccepteerd en wordt er naar hen geluisterd waardoor een dialoog mogelijk mogelijk wordt. Die momenten maken het mogelijk om uitingen van gevoelens van agressie, teleurstelling of buitensporig/ongewenst gedrag van de persoon te benoemen en daarop te acteren.

De resultaten hiervoor zijn onmiskenbaar en leiden tot meer begrip tussen de doelgroep en COA. Het Centraal Orgaan Asielzoekers past als organisatie waar nodig continue haar processen en analyse aan om een zo menswaardig maar duidelijk beleid te voeren.

De kracht van Straatcoaches ; Praatkracht en Respect , geven maar ook verwachten!

Sociaal verantwoord ondernemen

Dit is altijd al een belangrijk speerpunt geweest voor Yahya Hlimi en heeft altijd een belangrijk deel uitgemaakt van het personeelsbeleid.

Social return bracht hij in de praktijk door mensen van de straat of die in een slechte startpositie verkeerde zicht op een toekomst, een vaste baan en belangrijker nog een doel met een diepere betekenis te geven. Deze mensen vormen nu een onderdeel van de kern van het bedrijf.