Waarom straatcoaches?

 

Waarom Zou U Voor Ons Kiezen?

Secutor Straatcoaches Behalen Resultaten !

Geluidsoverlast, jongeren die op straat alcohol of drugs gebruiken. Jeugdgroepen die rondhangen in portieken, speeltuinen, bij de ingang van een winkelcentrum of op een plein waar ze luidruchtig zijn en zwerfafval achterlaten. In alle gemeenten in Nederland is dit herkenbaar, maar hoe ga je daar als gemeente, instelling of burger mee om?

Empathie, contact kunnen leggen en in staat zijn te luisteren zijn belangrijkste tools. Wij hebben geen bevoegdheden zoals een BOA of een politieagent en die hebben wij niet nodig. Ook willen wij niet de functie van jongeren hulpwerkers overnemen maar eerder daar een aanvulling op zijn. Straatcoaches kennen de mensen, de buurt en de problematiek. Belangrijker nog, zij weten hoe ze met mensen om moeten gaan vanuit deze unieke invalshoek.

Straatcoaches praten de taal van de doelgroep en begrijpen de belevingswereld. Zij vinden de dialoog met jongeren op een manier die aansluit bij deze doelgroep. Vanuit een basis van respect, die vanaf begin af aan word gelegd, en door hun praatkracht helpen zij woon-en leefomgevingen weer prettig leefbaar te maken voor alle betrokkenen.

Straatcoaches hebben twee uitgangspunten:

Praatkracht en Respect, geven maar ook verwachten!