Secutor Straatcoach Team Elst

Straatcoaches Gemeente Rhenen

Dit project is beëindigd conform de door de gemeente Rhenen met Secutor vooraf afgesproken termijn: Einddatum project 26-09-2021

Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Rhenen en in samenspraak met ketenpartners zijn Secutor straatcoaches aangesteld voor een analyse van het doelgroep gebied.
De analyse van het gebied, bewoners en jongeren is inmiddels afgerond en het rapport wordt ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Rhenen
Het rapport is bedoeld als een objectieve tijdelijke waarneming vanuit onze expertise om de eigen waarneming te onderschrijven en/of bij te stellen.

Secutor straatcoaches hebben met veel plezier het project in Rhenen/Elst gedraaid, veel contact gehad met bewoners, ondernemers en jongeren en samen met ketenpartners zorg kunnen dragen dat de vakantie periode zonder (noemenswaardige) incidenten is verlopen. Wij willen alle betrokkenen danken voor het contact, de samenwerking en de ervaring!

Heeft u probleem in uw flat/wijk of stad waar straatcoaches een uitkomst kunnen zijn, attendeert u dan uw gemeente op onze inzet en expertise.
Secutor straatcoach, veiligheid en leefbaarheid, daar gaan we toch samen voor!!

Contact

6 + 9 =

VEILIGHEID DAAR GAAN WE SAMEN VOOR..